מדדי שוק ומידע פיננסי

נתוני דולר ארה"ב
נתוני שער יציג
שער מטבע דולר ארה"ב
סוג נייר מט"ח
שער 3.837
% שינוי -0.470
תאריך 26/05/2016
נתוני שער רציף
שער 3.84
% שינוי 0.000
תאריך 27/05/2016
שעה 19:04
נתוני מטבע דולר ארה"ב
הצגת שינוי שער הדולר
מדד תשומות הבניה
שינוי מדד תשומות הבנייה בשנה אחרונה
תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
2015 אוגוסט 106.90 0.47%
2015 ספטמבר 107.00 0.09%
2015 אוקטובר 107.10 0.09%
מדד תשומות הבנייה
הצגת מדד לשנה
מדד המחירים לצרכן
שינוי מדד המחירים לצרכן בשנה אחרונה
תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
2015 אוגוסט 99.90 -2.15%
2015 ספטמבר 99.50 -0.40%
2015 אוקטובר 99.60 0.10%
מדד המחירים לצרכן
הצגת מדד לשנה
מידע פיננסי
דולר יציג: 3.837
ריבית פריים: 1.60%
מדד המחירים לצרכן: 99.6
מדד מחירי תשומה בבנייה: 107.1
שערי מטבעות היסטוריים
בחר מטבע