מדדי שוק ומידע פיננסי

נתוני דולר ארה"ב
נתוני שער יציג
שער מטבע דולר ארה"ב
סוג נייר מט"ח
שער 3.436
% שינוי 0.200
תאריך 09/07/2014
נתוני שער רציף
שער 3.43
% שינוי 0.000
תאריך 10/07/2014
שעה 22:59
נתוני מטבע דולר ארה"ב
הצגת שינוי שער הדולר
מדד תשומות הבניה
שינוי מדד תשומות הבנייה בשנה אחרונה
תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
2013 אוגוסט 105.20 0.10%
2013 ספטמבר 105.40 0.19%
2013 אוקטובר 105.50 0.09%
2013 נובמבר 105.60 0.09%
2013 דצמבר 105.60 0.00%
2014 ינואר 105.90 0.28%
2014 פברואר 105.90 0.00%
2014 מרץ 105.80 -0.09%
2014 אפריל 105.90 0.09%
2014 מאי 106.00 0.09%
מדד תשומות הבנייה
הצגת מדד לשנה
מדד המחירים לצרכן
שינוי מדד המחירים לצרכן בשנה אחרונה
תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
2013 אוגוסט 102.30 0.20%
2013 ספטמבר 102.30 0.00%
2013 אוקטובר 102.60 0.29%
2013 נובמבר 102.20 -0.39%
2013 דצמבר 102.30 0.10%
2014 ינואר 101.70 -0.59%
2014 פברואר 101.50 -0.20%
2014 מרץ 101.80 0.30%
2014 אפריל 101.90 0.10%
2014 מאי 102.00 0.10%
מדד המחירים לצרכן
הצגת מדד לשנה
מידע פיננסי
דולר יציג: 3.436
ריבית פריים: 2.25%
מדד המחירים לצרכן: 102.0
מדד מחירי תשומה בבנייה: 106.0
שערי מטבעות היסטוריים
בחר מטבע