מדדי שוק ומידע פיננסי

נתוני דולר ארה"ב
נתוני שער יציג
שער מטבע דולר ארה"ב
סוג נייר מט"ח
שער 3.924
% שינוי -0.560
תאריך 24/04/2015
נתוני שער רציף
שער 3.90
% שינוי 0.000
תאריך 27/04/2015
שעה 16:36
נתוני מטבע דולר ארה"ב
הצגת שינוי שער הדולר
מדד תשומות הבניה
שינוי מדד תשומות הבנייה בשנה אחרונה
תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
2014 מאי 106.00 0.09%
2014 יוני 105.90 -0.09%
2014 יולי 105.80 -0.09%
2014 אוגוסט 105.90 0.09%
2014 ספטמבר 105.80 -0.09%
2014 אוקטובר 106.10 0.28%
2014 נובמבר 106.30 0.19%
2014 דצמבר 106.40 0.09%
מדד תשומות הבנייה מדד תשומות הבנייה
הצגת מדד לשנה
מדד המחירים לצרכן
שינוי מדד המחירים לצרכן בשנה אחרונה
תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
2014 מאי 102.00 0.10%
2014 יוני 102.30 0.29%
2014 יולי 102.40 0.10%
2014 אוגוסט 102.30 -0.10%
2014 ספטמבר 102.00 -0.29%
2014 אוקטובר 102.30 0.29%
2014 נובמבר 102.10 -0.20%
2014 דצמבר 102.10 0.00%
מדד המחירים לצרכן מדד מחירי הצרכן
הצגת מדד לשנה
מידע פיננסי
דולר יציג: 3.924
ריבית פריים: 1.60%
מדד המחירים לצרכן: 102.1
מדד מחירי תשומה בבנייה: 106.4
שערי מטבעות היסטוריים
בחר מטבע