מחירי דירות בשנה האחרונה
נכס שכונה סוג בניה מס' חד' שטח במ"ר קומה מעלית מחיר בש"ח
נתונים סביבתיים

עומדים לפני רכישת דירה? מתלבטים מה לעשות? בטפחות נדל"ן נשמח לייעץ ולסייע. לנוחיותכם, תוכלו לעיין בכתבות הבאות:

 

* למרות שנעשה מאמץ להביא לידיעת הציבור מידע אמין ככל שניתן, אין לראות בו אימות או אישור לנכונותם. המידע המופיע במחירון אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש לצורך קבלת החלטת רכישה / מכירה. מודגש כי בנק מזרחי טפחות בע"מ ו/או מי מעובדיו אינם אחראים למהימנות המידע הכלול במחירון, לשלמותו או לדיוק הנתונים הכלולים בו. בנק מזרחי טפחות בע"מ לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה משימוש במחירון זה, אם ייגרמו.

* המחירים המוצגים במחירון משקללים מספר פרמטרים ומתייחסים לשנה האחרונה.

​* אין לראות במידע המופיע בעמוד זה כהמלצה של הבנק ביחס לטיב וכדאיות הפרויקטים לבנייה. המידע נמסר על ידי הקבלנים והוא על אחריותם בלבד.  

* כל הזכויות שמורות לבנק מזרחי טפחות בע"מ. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשכפל ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מזרחי-טפחות, אלא אם מזרחי-טפחות התיר זאת במפורש בכתב ומראש.